Help het Phil Fonds helpen

Een mooie Kerstdroom?

Israel Peligro, 14 jaar, uit een familie met negen kinderen, waarvan er zes blind zijn. Zijn moeder, Clarita, 56 jaar, is ook blind. De familie is arm, maar Clarita heeft haar kinderen hoge waarden en ambitie geleerd. Hun kleine huisje in Pasay City op de Filippijnen is schoon en ordelijk. Niemand van de familie bedelt. Isreal’s familieleden werken als blinde masseurs voor hun dagelijks noden. Zijn familie heeft voor Israel hoge idealen. Nu, met de hulp van Nederlandse vrienden die hem hebben “geadopteerd” via het Phil Fonds uit Valkenswaard, zetten zij in op Hoge School en een professionele carričre. Israel hoopt het komend schooljaar te slagen en naar de Havo te kunnen gaan. Om zijn dankbaarheid te tonen aan zijn Nederlandse vrienden, de familie Deen uit Valkenswaard, zorgt hij voor hoge cijfers. In een ander deel van Metro Manila ontmoeten wij de blinde Oliver Galo. Hij ziet er verlangend naar uit om straks naar de vierde klas te kunnen. Maar het oudste kind van Mamerta is bang dat hij zijn opleiding moet stoppen als er oorlog uitbreekt tussen India en Pakistan, waar zijn vader werkt. Oliver weet dat hij nog een lange weg zal moeten gaan en dat het moeilijk zal worden als zijn pa werkloos wordt, maar hij en zijn moeder houden de droom vast die het Phil Fonds ontstoken heeft. Oliver is "geadopteerd" door familie de Bot uit Lommel. Twee verschillende jongens met verschillende noden. Het Phil Fonds uit Valkenswaard heeft dat goed door en geeft direct aangepaste hulp aan een groot aantal gehandicapte kinderen op de Filippijnen met hun vriendenplan en indirect aan 7000 kinderen via hun bijzonderonderwijsprojecten over een groot aantal instellingen. Zie www.philfonds.nl De voorzitter van het Phil Fonds, Arie Philipsen en zijn Filippijnse vrouw Adelina, hebben veel respect voor de Fillippijnse regering die gratis onderwijs geeft aan deze speciale kinderen. Maar door armoede kunnen ouders of verzorgers vaak de hoge kosten voor transport naar school niet betalen. Het Phil Fonds tracht die kinderen te helpen, die zonder hulp van derden geen kans hebben om gebruik te maken van hun recht op onderwijs, middels dat vriendenplan. Met het vriendenplan beogen zij een sterke persoonlijke band tussen kind en sponsor. Het Phil Fonds wordt, zowel in de Filippijnen als in Nederland, geleid door onbetaalde vrijwilligers, waardoor zo goed als 100% van de bijdrage van € 14,- per maand ook bij het kind terecht komt. Niet alleen volwassenen, maar ook groepen schoolkinderen helpen op deze manier. Zo hebben de kinderen van basisschool de Vlaswiek uit Valkenswaard de blinde Danilo geadopteerd en de kinderen van de Bonkelaar uit Waalre de dove Anaditha. Basisschool de Windroos helpt momenteel met de inrichting voor een opvanghuis voor 40 dove kinderen en de Sint Servatiusschool uit Borkel en Schaft leert haar kinderen delen met de Communivieringen. Fortaleza Tresvalles, hoofd van de Blinden School, heeft dit jaar 100 kinderen. Het Phil Fonds heeft de school geholpen met verschillende donaties en ondersteund meerdere activiteiten van haar. Zo ook op de School voor Doven, met zo’n 800 kinderen. De Bonkelaar uit Waalre heeft met een sponsorloop ruim 14.000 Peso bijeen gelopen om hen en hun Anaditha het Internet op te helpen, zodat zij nu rechtstreeks kunnen communiceren. Dit jaar hebben zij Anaditha persoonlijk mogen verwelkomen. Een sponsor en de Nederlandse regering hebben haar vliegreis hiervoor betaald. Anaditha ging op 10 jarige leeftijd voor het eerst naar school, zit nu in de eerste klas van de Havo en droomd ervan om later lerares wiskunde te worden. Op de Filippijnen zijn ruim 70.000 gehandicapte kinderen in de schoolgaande leeftijd. Slechts 7.000 hiervan gaan momenteel naar school. De vrijwilligers van het Phil Fonds dromen ervan om dit aantal op korte termijn te kunnen verdubbelen. Helpt u mee deze mooie droom waar te maken? U kunt helpen met uw "Kerstbijdrage" op giro 4166 t.n.v. Phil Fonds Valkenswaard.

Links naar andere sites:

Het Phil Fonds Valkenswaard


Phil Fonds

Een homepage van de Digitale Stad Valkenswaard