Stichting Wanda

Wanda Foundation helpt Sierra Leone

In 2002 eindigde een mensonterende burgeroorlog in het West- Afrikaanse Sierra Leone. Een groep van betrokken mensen trok zich het leed van de bevolking aan. Dit resulteerde in 2004 in de oprichting van de stichting Wanda (“het volk”). Wij ondersteunen projecten op het gebied van educatie, landbouw en gezondheidszorg in Sierra Leone, het geboorteland van stichtingsvoorzitter Josephine Smits. Speciale aandacht gaat uit naar vrouwen en kinderen. Alle initiatieven en projecten zijn uitdrukkelijk toegankelijk voor iedereen ongeacht etnische achtergrond, religie of politieke overtuiging.

Bij de uitvoering van al haar projecten is het uitgangspunt van de stichting dat de plaatselijke gemeenschap en lokale bedrijfjes deze projecten zelf in gang zetten, uitvoeren en beheren. Dit om een duurzame betrokkenheid van de plaatselijke bevolking te garanderen, de werkgelegenheid te stimuleren en de mensen een kans te bieden om binnen hun eigen cultuur te komen tot een verbetering van hun toekomst. Zij kennen immers het beste de lokale omstandigheden en noden.

Wanda is er van overtuigd dat vooral onderwijs Sierra Leone weer uit het dal kan trekken en kan bijdragen aan het handhaven van de vrede. Door de burgeroorlog is Sierra Leone geconfronteerd met een massale uitstroom van haar boven- en middenklasse en deze “braindrain” bemoeilijkt de wederopbouw van het land.

De stichting beschikt over betrouwbare contactpersonen in Sierra Leone zelf, die projecten monitoren en direct verslag uitbrengen. Hierdoor zijn we in staat up-to-date informatie te verschaffen over de voortgang. Op onze website kunt u op de voet volgen hoe uw donaties besteed worden. In mei 2007 hebben enkele bestuursleden van Wanda Foundation Sierra Leone bezocht. Deze korte communicatiekanalen garanderen dat uw geld rechtstreeks naar de bevolking gaat.

Stichting Wanda bouwt een eigentijdse, stenen school in de plaats Dia van het Kailahun District in de oostelijke provincie. De stichting probeert zoveel mogelijk fondsen te werven voor de financiering van lopende en komende projecten. Zodra de bouw van de basisschool is afgerond, willen we een goede drinkwater- en energievoorziening realiseren. Daarnaast willen we op termijn ook een beroepsgericht opleidingscentrum verwezenlijken. Tevens willen we actief worden op het gebied van microkredieten en gezondheidszorg. Regelmatig ontvangen wij donaties van particulieren en organisaties die Wanda Foundation een warm hart toedragen. Zo heeft stichting Wanda bij het bouwen van de school nauw samengewerkt met de Wilde Ganzen en de NCDO.

De initiatieven en projecten van onze stichting zijn geheel afhankelijk van giften. Natuurlijk helpt u de mensen in Sierra Leone door een bedrag te storten op onze bankrekening, maar misschien kunt én wilt u nog meer doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het organiseren van een themadag of (sport)evenement.

Bedrijven, scholen en andere organisaties kunnen ook één of meerdere projecten adopteren. Samen met u denken we graag na over de beste manier van sponsoring. Wij zijn altijd bereid om presentaties en voorlichting te geven over het werk van de stichting en ontwikkelingshulp in het algemeen.

Stichting Wanda | Postbus 246 | 5550 AE Valkenswaard

Rabo Valkenswaard: 1729.27.226 | T 06–230.19.665

Links naar andere sites:

Stichting Wanda
Club van 111


Stichting Wanda

Een homepage van de Digitale Stad Valkenswaard